Příměšťák DDM Monet - 14. - 18.8. 2017

Typ tábora:příměstský
Město:Mimo stálé objekty
Termín:14.8. - 18.8. 2017
Věk účastníků:6 - 18 let
Cena:1 250 Kč
Cena zahrnuje:V ceně je zahrnuto: Pedagog,pojištění,doprava,vstupy a oběd!
Popis:OBSAZENO!Prožijeme několik letních dní na společných toulkách po středních Čechách, kdy vás zavedeme do Mníšku pod Brdy, ale i do Jílového u Prahy. Projdeme se podél Vltavy do Nelahozevse. Budeme obdivovat krásu Kutné Hory. Navštívíme medvědy, známé z Večerníčků, a zajímavá je i stezka Po stopách českých králů, která nás povede po břehu Berounky s lomem Alkazar. Snad i počasí nám bude přát, abychom si toto všechno pěkné užili. Vaši Milan a Honza D. -- Důležité informace k příměstským táborům Změna programu všech dnů příměstských táborů vyhrazena. Program všech dnů příměstských táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou. Přihlásit se můžete pouze na celý blok tábora (tj. po - pá). U táborů označených logem Magistrátu, bude cena snížena (pouze pražským účastníkům) na základě výše grantové podpory určené MHMP. Tábor se uskuteční při zájmu min. 10 osob denně. Sraz účastníků je až na předem ohlášené výjimky v 8.45 na recepci hl. budovy v ul. Herrmannova. DDM bude otevřen již od 8.00 hod., kdy nabízíme do 9:00 hlídání zdarma. Od 17:00 hod. do 18:00 hod. je hlídání zpoplatněno částkou 50 Kč. Na tábor je možné se přihlásit online. Jestliže nedostanete do 2 pracovních dnů emailem žádnou informaci, prosíme, kontaktujte Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet nejlépe telefonicky, abychom mohli věc dořešit. Podepsanou přihlášku na akci je nutné odevzdat na recepci DDM do 5 dnů od přihlášení. Platbu uhraďte převodem na účet DDM nejpozději do 5 dnů od přihlášení. Storno podmínky: V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu, bude všem přihlášeným platba vrácena. V případě absence se účastnický poplatek nevrací. Výjimku tvoří situace, ve kterých účastník dodá lékařské potvrzení spolu s písemnou žádostí o vrácení peněz, a to nejpozději do 3 dnů od ukončení daného příměstského tábora. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Vrácení platby bude provedeno po interním vyúčtování DDM, a to ve výši zohledňující náklady na jednotlivé táborové dny. Pro předčasné propuštění z denního programu je zákonný zástupce dítěte povinen předložit písemný souhlas s uvedením konkrétního místa a času předčasného odchodu.

Pro děti se započatou školní docházkou!

Lektor: Jan Doubek

Sraz účastníků: DDM Monet - Herrmannova 2016/24

Nutné vybavení: Dobrá nálada, přiměřené oblečení, pohodlná obuv.
Volná místa:20

Organizátor

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet, Herrmannova 2016/24, Praha 4, 143 00
Tel.: 244 400 334
Fax: 241 772 463
* Musíte zadat alespoň jednu z položek