Podzimní příměstský tábor 2017

Typ tábora:příměstský
Město:DDM Herrmannova
Termín:26.10. - 27.10. 2017
Věk účastníků:6 - 18 let
Cena:500 Kč
Cena zahrnuje:V ceně je zahrnuto: Pedagog, pojištění, oběd
Popis:První den si vyzkoušíme různé styly tance - od baletu po hip hop. Taneční řádění doplníme o další aktivity venku i vevnitř. Druhý den se vydáme na výlet po Praze, kde nás bude čekat zábavný program plný her a soutěží. Těší se na Vás Natálie a Dominik. -- Důležité informace k příměstským táborům: Změna programu všech dnů příměstských táborů vyhrazena. Program všech dnů příměstských táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou. Přihlásit se můžete pouze na celý blok tábora (tj. čt - pá). Tábor se uskuteční při zájmu min. 10 osob denně. Sraz účastníků je až na předem ohlášené výjimky v 8.30 na recepci hl. budovy v ul. Herrmannova. DDM bude otevřen již od 8.00 hod. Od 16:30 hod. do 17:30 hod. je hlídání zpoplatněno částkou 50 Kč. Na tábor je možné se přihlásit online. Jestliže nedostanete do 2 pracovních dnů emailem žádnou informaci, prosíme, kontaktujte Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet nejlépe telefonicky, abychom mohli věc dořešit. Podepsanou přihlášku na akci je nutné odevzdat na recepci DDM do 5 dnů od přihlášení. Platbu uhraďte převodem na účet DDM nejpozději do 5 dnů od přihlášení. Storno podmínky: V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu, bude všem přihlášeným platba vrácena. V případě absence se účastnický poplatek nevrací. Výjimku tvoří situace, ve kterých účastník dodá lékařské potvrzení spolu s písemnou žádostí o vrácení peněz, a to nejpozději do 3 dnů od ukončení daného příměstského tábora. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Vrácení platby bude provedeno po interním vyúčtování DDM, a to ve výši zohledňující náklady na jednotlivé táborové dny. Pro předčasné propuštění z denního programu je zákonný zástupce dítěte povinen předložit písemný souhlas s uvedením konkrétního místa a času předčasného odchodu.

Pro děti se započatou školní docházkou!

Lektor: Natálie Hlobilová

Sraz účastníků: DDM Monet - Herrmannova 2016/24

Nutné vybavení: Dobrá nálada, pohodlné oblečení a obutí
Volná místa:20

Organizátor

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet, Herrmannova 2016/24, Praha 4, 143 00
Tel.: 244 400 334
Fax: 241 772 463
* Musíte zadat alespoň jednu z položek