Jarní příměstský tábor- Naučně poznávací

Typ tábora:příměstský
Město:Mimo stálé objekty
Termín:5.2. - 9.2. 2018
Věk účastníků:9 - 15 let
Cena:1 250 Kč
Cena zahrnuje:V ceně je zahrnuto: pedagog,pojištění,doprava,vstupy a oběd
Popis:Naučně poznávací příměstský tábor, kde se společně budeme věnovat aktivitám, které budou mít sportovní, poznávací i dobrodružný nádech. Lektoři Vám slibují, že se nudit nebudete! Důležité informace k příměstským táborům: Změna programu všech dnů příměstských táborů vyhrazena. Program všech dnů příměstských táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou. Přihlásit se můžete pouze na celý blok tábora (tj. po - pá). Tábor se uskuteční při zájmu min. 10 osob denně. Sraz účastníků je až na předem ohlášené výjimky v 8.30 na recepci hl. budovy v ul. Herrmannova. Od 16:30 hod. do 17:30 hod. je hlídání zpoplatněno částkou 50 Kč. U táborů označených značkou počítače je možnost přihlášení online. Jestliže nedostanete do 2 pracovních dnů emailem žádnou informaci, prosíme, kontaktujte Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet nejlépe telefonicky, abychom mohli věc dořešit. Podepsanou přihlášku na akci je nutné odevzdat na recepci DDM do 5 dnů od přihlášení. Platbu uhraďte převodem na účet DDM nejpozději do 5 dnů od přihlášení. Storno podmínky: V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu, bude všem přihlášeným platba vrácena. O neuskutečnění Vás budeme informovat nejpozději do 26.1.2018. V případě absence se účastnický poplatek nevrací. Výjimku tvoří situace, ve kterých účastník dodá lékařské potvrzení spolu s písemnou žádostí o vrácení peněz, a to nejpozději do 3 dnů od ukončení daného příměstského tábora. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Vrácení platby bude provedeno po interním vyúčtování DDM, a to ve výši zohledňující náklady na jednotlivé táborové dny. Pro předčasné propuštění z denního programu je zákonný zástupce dítěte povinen předložit písemný souhlas s uvedením konkrétního místa a času předčasného odchodu.

Lektor: Adam Rádl

Sraz účastníků: 8:30 Herrmannova 2016/24, recepce DDM

Nutné vybavení: dle programu
Volná místa:20

Organizátor

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet, Herrmannova 2016/24, Praha 4, 143 00
Tel.: 244 400 334
Fax: 241 772 463
* Musíte zadat alespoň jednu z položek