Letní PT - Florbal 2. - 4. 7. 2018

Typ tábora:příměstský
Město:DDM Herrmannova
Termín:2.7. - 4.7. 2018
Věk účastníků:6 - 16 let
Cena:600 Kč
Cena zahrnuje:V ceně je zahrnuto: Pedagog,pojištění,doprava,vstupy a oběd!
Popis:Florbalová cvičení zaměřená na obranné i útočné herní systémy, herní taktiku apod. Děti se budou věnovat především HČJ, rozvoj technicko-taktických dovedností, týmového pojetí a fyzické přípravě pod vedením zkušených florbalových trenérů. Důležité informace k příměstských táborům: - změna programu všech dnů příměstských táborů vyhrazena - program všech dnů příměstských táborů je určen pro děti se započatou školní docházkou - přihlásit se můžete pouze na celý blok tábora (tj. po - pá) - v ceně příměstského tábora je pedagogický dozor, pojištění a oběd - tábor se uskuteční při zájmu min. 10 osob denně - DDM bude otevřeno již v 8:00 hodin. Od 16:30 - 17:30 nabízíme hlídání (50,- Kč) - podepsanou přihlášku na akci je nutné odevzdat na recepci DDM do 5 dnů od přihlášení - účastník je přihlášen pouze tehdy, má-li zaplaceno a současně odevzdanou podepsanou přihlášku STORNO PODMÍNKY: - V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu bude všem přihlášeným platba vrácena. - V případě absence účastníka se účastnický poplatek nevrací. Vyjímku tvoří situace, ve kterých účastník dodá lékařské potvrzení spolu s písemnou žádostí o vrácení peněz, a to NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ OD UKONČENÍ DANÉHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. - Vrácení platby bude provedeno po interním vyúčtování DDM, a to ve výši zohledňující náklady na jednotlivé táborové dny. - Pro předčasné propuštění z denního programu je zákonný zástupce dítěte povinen předložit písemný souhlass uvedením konkrétního místa a času předčasného odchodu.

Pro děti se započatou školní docházkou!

Lektor: Kateřina Matoušková

Sraz účastníků: 8:00 - 8:30 recepce DDM Monet

Nutné vybavení: dle programu
Volná místa:22

Organizátor

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet, Herrmannova 2016/24, Praha 4, 143 00
Tel.: 244 400 334
Fax: 241 772 463
* Musíte zadat alespoň jednu z položek