Hrajeme si na novináře II.

Typ tábora:příměstský
Oblast:DDM JM, Květnového vítězství, Praha 4
Termín:6.8. - 10.8. 2018
Věk účastníků:8 - 15 let
Cena:260 Kč
Cena zahrnuje:● Cena za den: - 260 Kč - účastník s trvalým bydlištěm na území Prahy - 300 Kč - účastník, který nemá bydliště na území Prahy. Cena zahrnuje: stravování, pitný režim, program, pedagogický dozor, zdravotnický dozor, táborový materiál, vstupné, dopravu (mimo pražské MHD)
Popis:● Příměstský tábor pro zvídavé děti, které chtějí poznat svět médií a podívat se také pod pokličku novinářské práce. ● Celotáborová hra: Jak se stát dobrým novinářem. Součástí programu jsou výlety - exkurze (rozhlas, zákulisí muzea). Výstupem je společný časopis s příspěvky účastníků. ● Hlavním přínosem je, vedle získání základů novinářské odbornosti, rozvoj schopností týmové práce s důrazem na osobní zodpovědnost jedince. Dalším přínosem pro účastníky je také seberealizace, sebeprezentace a organizace své a společné práce. ● Tábor povede spisovatelka Martina Bittnerová (http://martinabittnerova.cz) ● Příchod účastníků v 9.00 hodin ● Vyzvednutí účastníků v 17.00 hodin ● Časy příchodu a vyzvednutí lze podle probíhajícího programu domluvit individuálně. ● Stravování - svačina, oběd, svačina + pitný režim ● Program bude přizpůsoben aktuálnímu počasí a složení účastníků tábora. ● Změna programu vyhrazena! ● Tábor není určen pro předškolní děti.
Zaměření:● kreativita ● tvůrčí psaní ● výtvarka ● hry ● venkovní aktivity ● exkurze
Kontakt:Mgr. Marie Kumperová
E-mail:kumperova@ddmjm.cz
Telefon:778 496 948
Volná místa:20

Organizátor

Dům dětí a mládeže Jižní Město - Praha 11, Šalounova 2024, Praha 11, 149 00
Tel.: 272 929 545, 272 917 077
Fax: 272 929 545, 272 917 077
e-mail: sal@ddmjm.cz
* Musíte zadat alespoň jednu z položek