PT WIZARDS FLORBAL KEMP STRAŠNICE

Typ tábora:příměstský
Město:Strašnice - sál 2
Termín:15.7. - 19.7. 2019
Věk účastníků:6 - 12 let
Cena:2 000 Kč
Cena zahrnuje:V ceně je zahrnuto: program,lektoři,obědy
Popis:Příměstský letní tábor se zaměřením na florbal ve Strašnicích pro ročníky narození 2012 až 2007 (přípravka-mladší žáci). Věková hranice se řídí ročníky narození, nikoliv věkem. Kemp je určen přednostně pro hráče florbalového oddílu Wizards DDM Praha 10. Jakékoliv výjimky lze konzulotvat s hlavním vedoucím tábora. Během kempu děti absolvují deset tréninkových jednotek (SH VŠE - Na Třebešíně 1), včetně dvou posledních TJ, které budou věnovány závěrečnému turnaji. Dále je v plánu jedna TJ, která bude věnována atletické průpravě a kompenzačním cvičením s odborným trenérem, aby děti získaly povědomí o nutnosti těchto činností. Zbylých sedm TJ bude čistě florbalového charakteru na zdokonalování technických dovedností a taktické přípravy. Hlavní vedoucí tábora Jan Heller. Další trenéři z oddílu Wizards DDM Praha 10. Více informací na heller@dumum.cz. Rezervace on-line bude uvolněna v pondělí 7. 1. 2019 od 9,00 hodin na www.dumum.cz - odkaz tábory a výjezdy. Úhrada tábora musí být provedena nejpozději do konce března 2019, po tomto termínu do 15 dní po vystavení přihlášky. V případě, že tak nebude provedeno, rezervace bude zrušena bez vyrozumění. Pokud máte jakýkoliv problém, požádejte včas o prodloužení termínu splatnosti ředitele DDM Praha 10 - Domu UM - info@dumum.cz.

Lektor: Jan Heller

Sraz účastníků: dle pokynů k táboru

Nutné vybavení: dle pokynů k táboru
Volná místa:0

Organizátor

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10, 100 00
Tel.: 603 178 820, 777 721 741
* Musíte zadat alespoň jednu z položek