PT Inline brusle

Typ tábora:příměstský
Město:DDM Herrmannova
Termín:8.7. - 12.7. 2019
Věk účastníků:6 - 13 let
Cena:1 500 Kč
Cena zahrnuje:V ceně je zahrnuto: Vstupné,oběd,pedagogický dozor,pojištění
Popis:OBSAZENO vyjímka - v případě mladšího sourozence je věková hranice stanovená na 5 let. Na tomto táboře není žádný problém, když dítě nikdy nestálo na bruslích, učíme po několika skupinách a úplné základy. Ani opak, tedy pokud dítě umí velmi dobře, neznamená, že by se na táboře dítě nudilo. Je třeba mít vlastní vybavení, tedy brusle, helmu a chrániče na kolena, lokty i ruce. Většinu dne jsou naplánované fyzické aktivity. Důležité informace k příměstským táborům: Cena pro mimopražské účastníky je 1.750 Kč za celý blok tábora, pro pražské účastníky je cena 1.500 Kč. Změna programu všech dnů příměstských táborů vyhrazena. Program všech dnů příměstských táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou. Přihlásit se můžete pouze na celý blok tábora (tj. po - pá). Sraz účastníků je až na předem ohlášené výjimky v 8.30 na recepci hl. budovy v ul. Herrmannova. V ceně příměstského tábora je pedagogický dozor, pojištění a oběd. Tábor se uskuteční při zájmu min. 10 osob denně. Podepsanou přihlášku na akci je nutné odevzdat na recepci DDM do 5 dnů od přihlášení. Účastník je přihlášen pouze tehdy, má-li zaplaceno a současně odevzdanou podepsanou přihlášku. V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucího příměstského tábora STORNO PODMÍNKY: V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu bude všem přihlášeným platba vrácena. V případě absence účastníka se účastnický poplatek nevrací. Výjimku tvoří situace, ve kterých účastník dodá lékařské potvrzení spolu s písemnou žádostí o vrácení peněz, a to NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ OD UKONČENÍ DANÉHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Vrácení platby bude provedeno po interním vyúčtování DDM, a to ve výši zohledňující náklady na jednotlivé táborové dny. U in-line PT tábora je již předem určen storno poplatek za zrušení tábora, který je minimálně 900 Kč. Pro předčasné propuštění z denního programu je zákonný zástupce dítěte povinen předložit písemný souhlas s uvedením konkrétního místa a času předčasného odchodu.

storno poplatek 900 Kč při odhlášení

Lektor: Tomáš Brabenec

Sraz účastníků: DDM Herrmannova
Volná místa:1

Organizátor

Dům dětí a mládeže Modřany, Herrmannova 2016/24, Praha 4, 143 00
Tel.: 244 400 334
Fax: 241 772 463
* Musíte zadat alespoň jednu z položek