PT Geocachingový

Typ tábora:příměstský
Město:DDM Herrmannova
Termín:1.7. - 4.7. 2019
Věk účastníků:6 - 15 let
Cena:1 000 Kč
Cena zahrnuje:V ceně je zahrnuto: Vstupné,oběd,pedagogický dozor,pojištění
Popis:Na tomto táboře se z tebe stane odborník na hledání pokladů. Těmto pokladům se říká kešky a jsou schovány všude kolem nás . Objevit je ale není tak snadé, nejprve je potřeba naučit se pracovat s mapou, kompasem i buzolou. Pokud máš k tomu rád turistiku a toulání se v přírodě i ve městě, pak nevahej a přihlaš se! Důležité informace k příměstským táborům: Cena pro mimopražské účastníky je 1.200 Kč za celý blok tábora, pro pražské účastníky je cena 1.000 Kč. Změna programu všech dnů příměstských táborů vyhrazena. Program všech dnů příměstských táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou. Přihlásit se můžete pouze na celý blok tábora (tj. po - pá). Sraz účastníků je až na předem ohlášené výjimky v 8.30 na recepci hl. budovy v ul. Herrmannova. V ceně příměstského tábora je pedagogický dozor, pojištění a oběd. Tábor se uskuteční při zájmu min. 10 osob denně. Podepsanou přihlášku na akci je nutné odevzdat na recepci DDM do 5 dnů od přihlášení. Účastník je přihlášen pouze tehdy, má-li zaplaceno a současně odevzdanou podepsanou přihlášku. V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucího příměstského tábora STORNO PODMÍNKY: V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu bude všem přihlášeným platba vrácena. V případě absence účastníka se účastnický poplatek nevrací. Výjimku tvoří situace, ve kterých účastník dodá lékařské potvrzení spolu s písemnou žádostí o vrácení peněz, a to NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ OD UKONČENÍ DANÉHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Vrácení platby bude provedeno po interním vyúčtování DDM, a to ve výši zohledňující náklady na jednotlivé táborové dny. Pro předčasné propuštění z denního programu je zákonný zástupce dítěte povinen předložit písemný souhlas s uvedením konkrétního místa a času předčasného odchodu.

Lektor: Dominik Dostál

Sraz účastníků: DDM Herrmannova 24
Volná místa:0

Organizátor

Dům dětí a mládeže Modřany, Herrmannova 2016/24, Praha 4, 143 00
Tel.: 244 400 334
Fax: 241 772 463
* Musíte zadat alespoň jednu z položek