Minitábor-Z pohádky do pohádky (Vřesník)

Typ tábora:klasický
Město:Vřesník u Humpolce
Termín:11.7. - 18.7. 2020
Věk účastníků:5 - 8 let
Cena:3 200 Kč
Cena zahrnuje:V ceně je zahrnuto: doprava, ubyt., strava, program
Popis:Minitábor, který pořádáme více než 10 let, je určen pro děti ve věku 5 - 8 let(maximálně po dokončení 1.třídy). Jedná se o pobyt dětí bez rodičů, ideální je jako první tábor. Svou povahou, malým počtem dětí i programem (o 28 dětí se starají 4 vedoucí) je vhodný jako adaptační. Koná se v ubytovacím zařízení DDM hl. m. Prahy - Vřesník u Humpolce. Děti bydlí ve zděné budově ve vícelůžkových pokojích. Celý objekt je přizpůsoben potřebám předškoláků (nízký nábytek, dětské hřiště, malý bazén, velké množství her a hraček). Děti mají možnost povozit se přímo v areálu na ponících. Tábor bude probíhat 8 dní a jeho pestrý program bude sestaven z různorodých aktivit - výtvarných, dramatických, hudebních a pohybových. Zařazeny budou výlety do přírody, sportovní hry apod. Celý program je propojen tematickou táborovou hrou Z pohádky do pohádky. Poznámky k věkové hranici: spodní hranice (cca 5 let) - dítě zvládá základní sebeobsluhu (hygiena, oblékání, stravování, běžně komunikuje), má zkušenost s fungováním v kolektivu - má zkušenosti se školkou nebo podobným zařízením. Horní hranice (8 let) - dítě max. po 1. třídě. Bližší informace: Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591 Platba probíhá ve dvou částech: 1000,- do 10 dnů od přihlášení (nevratná částka - viz platební a stornovací podmínky DDM hl. m. P.). Druhá část platby musí být uhrazena do 20. 6. 2020 - k platbě budete vyzváni. Cena 3200,- platí pro děti s pražskou adresou (grant MHMP), pro mimopražské děti je cena 3500,- Kč

cena je konečná pro děti s pražskou adr.

Lektor: Iveta Nová

Sraz účastníků: Klub Klamovka

Nutné vybavení: běžné táborové, účastníkům zašleme seznam
Volná místa:0

Organizátor

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské náměstí 7, Praha 8 - Karlín, 186 00
Tel.: 222 333 888
Fax: 224 815 740
* Musíte zadat alespoň jednu z položek