Historie letem světem - příměstský tábor

Typ tábora:příměstský
Město:Stanice přírodovědců, Praha 5
Termín:23.8. - 27.8. 2021
Věk účastníků:7 - 12 let
Cena:1 950 Kč
Cena zahrnuje:V ceně je zahrnuto: oběd, program, pojištění
Popis:Příměstský tábor pro děti se zájmem o historii a památky. Děti čeká hravá historie, muzejní výstavy, které budou využity v táborové hře a tématické exkurze. Celý týden propojuje táborová hra, kdy jednotlivé skupiny dětí mezi sebou soutěží. Program je zajištěn od 9.00 do 16.00 hodin (příchod od 8.30 hodin, odchod do 16.30 hodin). Podrobný harmonogram posíláme účastníkům tábora v červnu spolu s ostatními informacemi. Cena 1 950 Kč zahrnuje: pětidenní program včetně vstupného, pojištění, 5x oběd a materiál V případě získání dotace od MHMP bude cena pro pražské účastníky snížena. Toto snížení bude zahrnuto při úhradě doplatku tábora. Platba probíhá ve dvou termínech: do 10 dnů od zaslání přihlášky je nutné uhradit 975 Kč (nevratná částka), k platbě zbývající části ceny budete vyzvání. Platební a stronovací podmínky jsou uvedeny na závazné přihlášce. V případě zrušení akce ze strany pořadatele (DDM hl. m. Prahy) garantujeme vrácení úhrad v plné výši. Informace a přihlášky: Hana Hrdinová, 222 333 863, hrdinova@ddmpraha.cz

cenu tábora snížíme v případě získání dotace (platí pro děti z Prahy)

Lektor: Martina Bittnerová

Sraz účastníků: 9:00 - Stanice přírodovědců

Nutné vybavení: pití, svačina, jízdenky/průkazka na MHD
Volná místa:14

Organizátor

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské náměstí 7, Praha 8 - Karlín, 186 00
Tel.: 222 333 888
Fax: 224 815 740
* Musíte zadat alespoň jednu z položek