Pobytový / Můj první na vodě

Typ tábora:klasický
Město:řeka Sázava
Termín:8.8. - 13.8. 2021
Věk účastníků:6 - 10 let
Cena:3 800 Kč
Cena zahrnuje:V ceně je zahrnuto: doprava, strava, ubyt., dozor
Popis:Tábor klade nejvyšší důraz na vodáckou přípravu malých vodáků a vodaček. První dva tréninkové dny jsou určeny pro seznámení se s vodou a lodí, kdy se naučí táborníci držet pádlo, sedět a klečet v lodi a loď ovládat. Součástí výcviku je i nácvik zvržení lodi na rybníce. Tábor je určen pro mladší děti a může se chlubit tím, že na jednoho vedoucího na táboře připadá pět dětí. Díky tomu je zabezpečen hladký průběh tábora a maximální péče o začínající vodáky. Ve zbylých dnech zúročíme trénink na řece Sázavě, jejíž dvě části si sjedeme.


Věk

  • 6-10 let


Vedoucí

  • Hlavní vedoucí: Petra Klembarová

Více informací
  • Cena 3800 Kč platí pro mimopražské účastníky, účastníci splňující grantové podmínky (trvalý pobyt v Praze, věk 6-18 let) budou pravděpodobně platit cenu nižší - cenu zveřejníme v průběhu jara.
Formuláře bezinfekčnosti a zdravotního potvrzení jsou k dispozici v sekci "Ke stažení."

Lektor: Martin Kašík

Sraz účastníků: Loděnice Vltava

Nutné vybavení: spacák, karimatka, vybavení dle seznamu
Volná místa:14

Organizátor

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské náměstí 7, Praha 8 - Karlín, 186 00
Tel.: 222 333 888
Fax: 224 815 740
* Musíte zadat alespoň jednu z položek