S piráty za dobrodružstvím - příměstský logopedický tábor

Typ tábora:příměstský
Stát:Česká republika
Oblast:Suchdol
Město:Praha 6
Termín:19.7. - 23.7. 2021
Věk účastníků:3 - 6 let
Cena:1 900 Kč
Cena zahrnuje:2x pedagogický dozor, pojištění, materiál, odměny, pitný režim
Popis:Příměstský logopedický tábor je určen především dětem s narušenou komunikační schopností ve věku od 3 do 6 let. S dětmi budeme jako piráti putovat po moři a navštěvovat různé ostrovy, potkávat různá zvířata, ryby i cizí domorodce. Naučíme se pirátskou hymnu a vyrobíme si vlajku. V hravém programu je zařazena individuální i skupinová logopedie pod vedením školních logopedů a speciálních pedagogů. Děti budou rozvíjet motoriku mluvidel, jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, slovní zásobu a tvorbu vět, budeme společně rozvíjet fonematický sluch, zrakové vnímání, rytmizaci, budeme se učit říkanky, písničky, zařadíme cvičení s prvky dětské jógy. 
Na závěr budou možné individuální konzultace s rodiči, diagnostika každého dítěte i podměty na další práci s ním.
Nutná vlastní svačina!
Tábor bude probíhat v prostorách Hlídáníčka v ZŠ M. Alše.
Kontakt:Pavlína Krýslová
E-mail:pavlina.kryslova@ddmsuchdol.cz
Telefon:777400587
Volná místa:8

Organizátor

Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 650/5, Praha 6, 163 00
Tel.: 235 323 332-4
Fax: 235 323 332
* Musíte zadat alespoň jednu z položek