Příměstský tábor Klubu oživlé historie 4

Typ tábora:příměstský
Město:Stanice přírodovědců, Praha 5
Termín:4.7. 2022 - 0.0. 0000
Věk účastníků:10 - 15 let
Cena:390 Kč
Cena zahrnuje:V ceně je zahrnuto: oběd, program, pojištění
Popis:Tento příměstský tábor je letos úplnou novinkou na zkoušku. Tábor je prioritně určen aktuálním členům KOH a rádi bychom jej v případě přihlášení členů nijak nedoplňovali. Jedná se o první dva dny letních prázdnit, které budou intenzivně věnovány činnosti, kterou nemáme šanci při našem běžném každotýdenním setkávání stihnout. Tábor by měl být nejen pomyslným vyvrcholením letošního školního roku, ale i příjemným startem do letních prázdnin. Program je zajištěn od 9.00 do 16.00 hodin (příchod od 8.30 hodin, odchod do 16.30 hodin). Podrobný harmonogram posíláme účastníkům tábora v červnu spolu s ostatními informacemi. Cena 780 Kč zahrnuje: dvoudenní program včetně vstupného, pojištění, 2x oběd a materiál V případě získání dotace od MHMP bude cena pro pražské účastníky snížena. Toto snížení bude zahrnuto při úhradě doplatku tábora. Platba probíhá ve dvou termínech: do 10 dnů od zaslání přihlášky je nutné uhradit 390 Kč (nevratná částka), k platbě zbývající části ceny budete vyzvání. Platební a stronovací podmínky jsou uvedeny na závazné přihlášce. V případě zrušení akce ze strany pořadatele (DDM hl. m. Prahy) garantujeme vrácení úhrad v plné výši. Informace a přihlášky: Hana Hrdinová, 222 333 863, hrdinova@ddmpraha.cz

Lektor: Michal Hrdina

Sraz účastníků: 8:30-9:00 - Stanice přírodovědců

Nutné vybavení: pití, svačina, jízdenky/průkazka na MHD
Volná místa:7

Organizátor

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské náměstí 7, Praha 8 - Karlín, 186 00
Tel.: 222 333 888
Fax: 224 815 740
* Musíte zadat alespoň jednu z položek